Maradj Le!
Szerezzen 5% Kedvezményt A Bevásárlásra!

Nyomd meg az alábbi gombot és megkapja az áruház kedvezmény kódját.

1. Az adásvételi szerződés megkötésének pillanata

1.1. A vevő és az eladó közötti szerződés akkor érvényes, ha a Vevő az online áruházban megerősíti a konfigurált kosarat, ahol megadja az áru szállítási címét, kiválasztja az optimális fizetési módot és megismeri az online áruház belső szabályait.


2. A vevő jogai

2.1. A Vevőnek joga van megvásárolni az árukat az online áruházban az online áruház szabályainak és belső feltételeinek megfelelően.

2.2. A Vevőnek joga van felmondani a Teddyway online áruházzal kötött áruk adásvételi szerződését. Ha a Vevő fel kívánja mondani ezt a szerződést, akkor értesítenie kell erről az Eladót legkésőbb az áru kézbesítésétől számított 7 munkanapon belül írásban (e-mailben), megjelölve az áru visszaszállításának okát és annak megrendelési számát. Az áru adásvételi szerződés nem szüntethető meg az uniós jogban meghatározott esetekben.


3. A vevő kötelezettségei

3.1. A vevőnek a teljes összeget meg kell fizetnie a kiválasztott árukért.

3.2. Ha az átvételkor, jogos ok nélkül a Vevő megtagadja a megrendelt áruk átvételét vagy nem adja meg a helyes szállítási címet, akkor a Vevőt viseli a súly alapján számított szállítási költségeket.

3.3. A Teddyway online áruházat használó vevő egyetért e szabályokkal és feltételekkel és vállalja, hogy betartja ezeket.

3.4. A vevőnek kell közölnie az áru rendelési számát, hogy fizetni tudjon az áruért.


4. Az eladó jogai

4.1. Az eladónak joga van különleges körülmények között ideiglenesen vagy véglegesen megszüntetni az online áruház működését, a vásárlók előzetes értesítése nélkül.

4.2. Az eladónak joga van előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan megváltoztatni e szabályok feltételeit.

4.3. Az eladó nem teljesítheti a megrendelést, ha a Vevő előre fizetési módot választ és 7 naptári napon belül nem fizet. 

4.4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a kapott megrendelést bármikor és bármilyen feltételek mellett visszautasítsa.


5. Az eladó kötelezettségei

5.1. Az eladó biztosítja az online áruház használatának megfelelő feltételeit.

5.2. Az Eladó vállalja, hogy szállítja az árut a Vevőnek a Vevő által megadott címre és a választott kézbesítési mód alkalmazásával.

5.3. Bizonyos körülmények között és amikor az Eladó nem tudja szállítani a Vevő által kiválasztott árut, másik árut kell felajánlania, de ha a Vevő megtagadja, az Eladó vállalja, hogy 7 munkanapon belül visszaküldi a pénzt a Vevő bankszámlájára.


6. Az áruk leszállítása

6.1. Az áruk leszállításáért az eladó vagy az eladó által felhatalmazott személy felel.

6.2. A vevőnek az áru állapotát kell ellenőriznie az eladóval vagy meghatalmazott képviselőjével együtt.

6.3. A szállítmány hibája esetén a Vevő megtagadhatja a szállítmány átvételét és ezt jelezheti a szállítási okmányban. 


7. Az áruk visszaküldése

7.1. Az áruk visszaküldését kell teljesíteni 2001. június 29-i 217. számú az Európai Unió gazdasági miniszter az áruk visszaküldésére és cseréjére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról szóló rendeletével összhangban.

7.2. A vevő által az eladónak visszaküldött árunak komplett állapotban és sértetlennek kell lennie.

7.3. Az árut az eladó által megadott címre visszaküldjük. Az áru visszaküldésének költségeit az eladó viseli, ha az áru minősége nem volt megfelelő.

7.4. A nem megfelelő minőségű áru visszaküldésekor az eladó felel azért, hogy ezt az árut minőségi árura cserélje. Ha az eladó nem rendelkezik a szóban forgó áruval, akkor visszatéríti a pénzt a vevőnek.


8. A felelősség

8.1. A vevő felelős a Teddyway online áruházban végzett tevékenységeiért.

8.2. Az eladó nem vállal felelősséget az egyéb weboldalakon található információkért, még akkor sem, ha a weboldalakra mutató linkek a Teddyway online áruházban vannak.

8.3. Kár esetén a sérült félnek károkat fedez a vétkes fél.


9. Információk küldése

9.1. Minden kérdést és üzenet kell küldeni az online áruházban megadott e-mail címre vagy venni fel a kapcsolatot telefonon.

9.2. Az eladó minden információt megad a vevőnek az áru megrendelésekor megadott e-mailben.


10. Záró rendelkezések

10.1. Ezekre a szabályokra az uniós jog vonatkozik.

10.2. A szabályok végrehajtásával kapcsolatos esetleges nézeteltéréseket tárgyalások a Felek tárgyalások útján rendezik. Ha nem jutnak megállapodásra, a nézeteltéréseket oldják meg az EU jogával összhangban.

Product added to wishlist